Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Forskellen mellem mænd og kvinders bruttoløn er blevet mindre siden 1997. Men der er fortsat forskel på, hvad mænd og kvinder tjener i Danmark. Det viser ny rapport fra SFI.

18. september 2013
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har undersøgt udviklingen i lønforskellen mellem kvinder og mænd i Danmark fra 2007 til 2011 og har samtidig set på, hvordan lønforskellen har udviklet sig i andre lande.

Rapportens hovedkonklusioner:

  • Bruttolønforskellene på det danske arbejdsmarkedet er blevet mindre siden 1997. 
  • I 2011 er den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder på mellem 13 og 17 procent afhængigt af lønbegreb.
  • Når der bliver taget højde for, at mænd og kvinder typisk har forskellige uddannelser, varetager forskellige job og ofte vælger at arbejde i forskellige sektorer, er den uforklarede forskel på mellem fire og syv procent. 
  • Den uforklarede del af lønforskellen var i 2011 på samme niveau som i 2006. 
  • Bruttolønforskellen i Danmark ligger på niveau med lønforskellene i Norge og Sverige samt EU som helhed.

Generelt set er der to modsat rettede tendenser, som har påvirket udviklingen i lønforskellene i offentlige og private sektor. På den ene side bliver kvinderne bedre uddannede end mændene og haler ind på mændene i forhold til erhvervserfaring. På den anden side er der aflønningen af uformelle kvalifikationer og stadig mere decentrale lønforhandlinger, der trækker i modsat retning.