Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Internationale aftaler

Danmark har indgået en række internationale aftaler om social sikring, der skal sikre, at personer, der flytter fra det ene land til det andet, ikke mister optjente, sociale rettigheder. De vigtigste regler og aftaler er de Nordiske konventioner, EF-forordning nr. 1408/71 samt en række bilaterale overenskomster.


Om internationale aftaler
Bilaterale konventioner

Bilaterale konventioner

Danmark har indgået bilaterale konventioner med en række af verdens lande. Konventionerne skal sikre, at man ikke mister den optjente ret til social sikring, når man flytter til et andet land.

Læs mere
EU-forordning

EF-forordning 1408/71

EF-forordning 1408/71 sikrer koordinering af medlemslandenes sociale sikringsydelser, så man undgår, at personer, der flytter bopæl eller beskæftigelse inden for EU, mister sociale rettigheder.

Læs mere
Nordisk konvention

Nordisk konvention om social sikring

Den seneste nordiske konvention om social sikring trådte i kraft 2004. Konventionen sikrer ligebehandling af nordiske statsborgere i forhold til de nordiske landes nationale lovgivning om social sikring.

Læs mere

Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje