Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

For at modtage dagpenge skal man være medlem af en a-kasse. Derudover skal man være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, opfylde beskæftigelseskravet og rådighedskravet og ikke være selvforskyldt ledig.

Ledige skal registreres hos jobcenteret
Man skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret for at få dagpenge. Det skal man allerede gøre den første dag, man er ledig.

Beskæftigelseskrav - optjening af ret til dagpenge
Man skal opfylde et krav om forudgående beskæftigelse for at få ret til dagpenge.

En fuldtidsforsikret lønmodtager skal have indberettet mindst 1.924 timer og en deltidsforsikret lønmodtager skal have indberettet mindst 1.258 timer. Arbejdet skal være udført inden for de seneste tre år (optjeningsperioden).

Rådighedskravet
At stå til rådighed vil sige, at man:

  • Er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret.
  • Har fået oprettet og godkendt et CV, lagt det på www.jobnet.dk og løbende ajourfører det.
  • Har bopæl og opholder sig i Danmark.
  • Kan overtage arbejde med dags varsel.
  • Aktivt søger alt arbejde, man kan varetage.
  • Deltager i de møder og samtaler som a-kassen eller jobcenteret indkalder til.
  • Deltager i de aktiviteter og tilbud, som ens jobplan indeholder, og samtidig er aktivt jobsøgende.
  • Det er a-kassen, der vurderer, om man står til rådighed.