Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Hvis man bliver delvis arbejdsløs eller begynder at arbejde på deltid, kan man få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Hvis man er uden arbejde i en hel uge, får man udbetalt dagpenge for 37 timer. Hvis man arbejder mindre end 29,6 timer om ugen, kan man få supplerende dagpenge i resten af ugen.

For at få supplerende dagpenge skal man opfylde de almindelige regler for at få dagpenge.

Frigørelsesattest kan være nødvendig for at få supplerende dagpenge
Hvis man har et opsigelsesvarsel over for sin arbejdsgiver, kan man kun få udbetalt supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren udsteder en såkaldt ”frigørelsesattest”. Med frigørelsesattesten accepterer ens arbejdsgiver, at man kan sige op fra den ene dag til den anden, hvis man får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted.

Rådighedskravet gælder stadig
Når man modtager supplerende dagpenge, skal man være opmærksom på, at man fortsat skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde, og at man skal være aktivt jobsøgende. Som fuldtidsforsikret er man forpligtet til at søge fuldtidsarbejde.