Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Få overblik over, hvad de nye efterlønsregler betyder for dig.

Du er født i 1958 (1. halvår).

Du kan gå på efterløn, når du er 63 år, og du kan få efterløn i fire år.

Efterlønssats og skærpet modregning for pensioner
Din efterlønssats er op til 91 procent af højeste dagpengesats. Du kan dog få efterløn med en højere sats, hvis du arbejder og venter med at gå på efterløn. For at få den høje sats, skal du udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde mindst 1.560 timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Den højere sats kan være op til 100 procent af den højeste dagpengesats.

Din efterløn bliver sat ned, hvis du har pensioner. Det gælder uanset om din efterlønssats er 91 procent eller 100 procent af dagpengesatsen.

Har du kapital- eller ratepensioner, bliver din efterløn sat ned med et beløb, der svarer til 4 procent af din pensionsformue – opgjort på det tidspunkt, hvor du har mulighed for at gå på efterløn.

Har du en livsvarig pension, du selv har oprettet, eller en livsvarig pension fra et ansættelsesforhold, som ikke udbetales, bliver din efterløn sat ned med et beløb, der svarer til 64 procent af dit årlige pensionstilsagn – opgjort på det tidspunkt, hvor du har mulighed for at gå på efterløn.

Har du optjent en pension i et ansættelsesforhold, som du får udbetalt løbende, mens du er på efterløn, bliver din efterløn sat ned med et beløb, der svarer til 64 procent af det løbende udbetalte beløb.

Fortsat muligt at optjene skattefri præmie
Du har fortsat mulighed for at optjene en skattefri præmie, hvis du arbejder og venter med at gå på efterløn. Du skal udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde mindst 1.560 timer i perioden, hvis du er fuldtidsforsikret, før dine arbejdstimer tæller med til optjening af skattefri præmie.

Du kan optjene til skattefri præmie, indtil du går på efterløn eller når folkepensionsalderen. Hvis du vil optjene til skattefri præmie, mens du er på efterløn, forudsætter det, at du udskyder din efterløn i mindst to år og arbejder mindst 3.120 timer i perioden, hvis du er fuldtidsforsikret.

Du kan få op til 12 skattefrie præmieportioner.

Læs mere om mulighederne for at optjene skattefri præmie