Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Betingelser for at få kontanthjælp

Man kan søge kontanthjælp, hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Der er en række betingelser, man skal opfylde, hvis man vil modtage kontanthjælp. Derudover har indtægt og formue indflydelse på, om man har ret til kontanthjælp.

Man kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Men man kan dog ikke modtage kontanthjælp, hvis ens ægtefælle eller samlever kan forsørge en, eller man har formue, som man kan leve af.

Kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende par ophæves dog pr. 1. januar 2016. Indtil da har kravet halv virkning.

Betingelser for at få kontanthjælp er derudover:

  • Man skal have været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.
  • Den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.
  • Behovene for hjælp ikke kunne dækkes gennem andre ydelser.  

Uddannelseshjælp erstatter kontanthjælp til unge uden uddannelse
For unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er kontanthjælpen afskaffet pr. 1. januar 2014 og erstattet af uddannelseshjælp. Målet med uddannelseshjælp er at understøtte, at alle unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal have en ordinær uddannelse.

For unge, der vurderes uddannelsesparate, er uddannelseshjælp på niveau med SU, så de ikke mærker forskel økonomisk, når de begynder på en uddannelse.

Unge, der har brug for en særlig indsats, inden de er parate til at starte på en uddannelse, kan efter tre måneder modtage et aktivitetstillæg til deres uddannelseshjælp i de uger, hvor de deltager i aktiviteter, der får dem tættere på en uddannelse. Det betyder, at de samlet set får en samlet ydelse, der er på niveau med kontanthjælpen.

Alle unge, der modtager uddannelseshjælp, bliver pålagt at gå i gang med en uddannelse eller stå til rådighed for aktiviteter, der gør dem klar til at starte på en uddannelse.

 

 


Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje