Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge eller løn de første 30 dage af sygemeldingen, hvis man er i arbejde og bliver syg. Efter den 30. fraværsdag udbetaler kommunen sygedagpenge til den sygemeldte eller refusion til arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge eller løn de første 30 dage af sygemeldingen, hvis man er i arbejde og bliver syg. Efter den 30. fraværsdag udbetaler kommunen sygedagpenge til den sygemeldte eller refusion til arbejdsgiveren. Er man kronisk syg eller forsikret ledig, er det kommunen, der udbetaler sygedagpenge fra den første sygedag. Arbejdsgiverne skal dermed ikke udbetale sygedagpenge til kronisk syge de første 30 sygedage.

Sygedagpengeforsikring for mindre arbejdsgivere og selvstændige
Mindre arbejdsgivere kan forsikre sig, så de får ret til refusion fra kommunen fra deres ansattes anden sygedag.

Selvstændige erhvervsdrivende kan også tegne en forsikring, der sikrer dem ret til sygedagpenge fra kommunen fra første eller tredje fraværsdag.

Sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende administreres begge af Økonomistyrelsen.