Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Her kan du få overblik over, hvordan lovgivningsarbejdet foregår. Lige fra hvorfor en lov fremsættes, hvordan den fremsættes, hvilke behandlinger den skal igennem, til den træder i kraft.

Lovgivningsprocessen fra A til Z er en kortfattet introduktion til, hvordan lovgivningsarbejdet foregår.

 • Hvorfor udarbejde en lov?
 • Hvem kan fremsætte et lovforslag?
 • Udkast til lovforslag
 • Forslaget er i høring
 • Hvornår kan lovforslaget fremsættes?
 • Statsråd hos Dronningen
 • Hvordan foregår lovgivningsarbejdet i Folketinget?
 • Forslag fremsættes
 • 1. behandling
 • Udvalget behandler forslaget
 • 2. behandling
 • 3. behandling
 • Loven stadfæstes
 • Loven træder i kraft
 • Loven udmøntes

Der kan være lovforslag, hvor processen op til lovforslaget fremsættes ikke foregår præcist som beskrevet. Det sker tit ved hastende forslag som led i politiske forlig.

Beskrivelsen i A til Z tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets procedure og erfaringer med lovgivningsarbejdet. Dele af processen kan foregå anderledes i andre ministerier.