Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

07. marts 2017

Bragt i flere regionale aviser

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Beskæftigelsen stiger, og fremgangen kan mærkes i hele landet. Det skal vi glæde os over! Siden lavpunktet i 2013 er antallet af beskæftigede lønmodtagere steget med 132.800 personer – 46.600 personer alene gennem det seneste år. Danske virksomheder efterspørger arbejdskraft, som de ikke har gjort længe – og ikke kun højtkvalificeret arbejdskraft.

Næsten halvdelen af de udenlandske lønmodtagere fra de øst-og centraleuropæiske EU-lande, der arbejder i Danmark, er ansat i stillinger, som ikke nødvendigvis kræver særlige kompetencer.

Samtidig kan vi se, at fremgangen i beskæftigelsen ikke kun er sket på tværs af landet; den er også sket på tværs af uddannelsesniveauer og lønniveauer. Det siger meget om de gode jobmuligheder, der er på det danske arbejdsmarked. Derfor er det også nu, vi skal gribe muligheden for at få flere med i arbejdsfællesskabet.

Det er et soleklart mål for regeringen, at vi udnytter den gode samfundsøkonomi og stigende beskæftigelse til at få flere ledige ind på arbejdsmarkedet og væk fra offentlig forsørgelse. Det vil regeringen understøtte ved at give mennesker, der har været ledige længe, en ekstra gevinst ved at komme i arbejde.

Det er baggrunden for, at Folketinget for tiden behandler regeringens lovforslag om en midlertidig jobpræmieordning. Den giver langtidsledige en skattefri jobpræmie for at komme i job. Jobpræmien udgør 10 pct. af arbejdsindkomsten, men maksimalt 2500 kr. pr. måned og kan udbetales i op til 18 måneder. Dermed kan den samlede jobpræmie løbe op i 45.000 kr., der er skattefrit.

Jobpræmien understøtter den blå tråd i regeringens politik: Det skal kunne betale sig at arbejde. Regeringen har allerede indført et kontanthjælpsloft og 225-timersregel, som giver en mærkbar forskel på at være på kontanthjælp og i job, og vi vil lette skatten på arbejde, så det bliver endnu mere attraktivt at tage et arbejde.

Når vi får flere i beskæftigelse, hjælper vi ikke kun det enkelte menneske med at blive del af fællesskabet, vi giver også mulighed for at prioritere pengene på andre opgaver i vores velfærdssamfund.

Derfor er det helt afgørende for regeringen, at vi får flere i arbejde, færre på offentlig forsørgelse og medarbejdere til de mange nye job, som bliver skabt på danske arbejdspladser rundt om i landet. Det er grundlaget for, at vi også i fremtiden kan sikre sammenhængskraften i vores samfund og have råd til den velfærd, vi ønsker os.