Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

25. maj 2017

Bragt i Jyllands-Posten

Af Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister (V)

Andelen af danskere på forsørgelse er den laveste siden krisen, og beskæftigelsen stiger støt. Vi har lige nu alle forudsætninger for at få flere med.

Tidligere på året besøgte jeg Vejle Jobcenter. Her hørte jeg nærmere om et forsøg med at hjælpe udsatte langtidsledige i arbejde ved at tilbyde dem forskellige job af kortere varighed. 

Én af deltagerne havde været så mange år på kontanthjælp, at kommunen havde svært ved at tro på, at han nogensinde skulle få et arbejde igen. Men som en del af projektet fik han mulighed for at arbejde tre timer om ugen hos en lokal virksomhed. Tre timer var langsomt blevet til flere, og pludselig stod han med en ansættelseskontrakt i hånden på fuld tid. Et forløb, som han fortalte mig ikke kun fik betydning for hans pengepung, men også for hans livskvalitet.

Når vi politikere siger, at et job også handler om at være en del af et arbejdsfællesskab, kan det virke banalt – ja, måske ligefrem provokerende på de mennesker, som i dag står uden for arbejdsmarkedet og ikke har noget større ønske end at komme derind igen. Ikke desto mindre er det netop den forskel, et job kan gøre i et menneskes liv, der har gjort størst indtryk på mig som beskæftigelsesminister.

Den forskel er der heldigvis gode chancer for, at flere kan opleve, hvis vi tør stille krav til de ledige og samtidig sikre, at de har noget at vinde ved at tage et arbejde. Ingen siger, at det er nemt. Men vi står i en situation, hvor beskæftigelsen for lønmodtagere i den private sektor er steget med 78.600 personer siden sommeren 2015, og andelen af danskere på offentlig forsørgelse er den laveste, siden krisen ramte for snart 10 år siden.

Vi har med andre ord med en historisk chance for, at vi kan få flere borgere, som i dag er på offentlig forsørgelse, med ind på arbejdsmarkedet og opleve alt det positive, det bringer med sig. Menneskeligt og økonomisk. Det gælder i høj grad også den store udfordring vi har med at få flere indvandrere i beskæftigelse. Den chance skal vi gribe.

Regeringen har med jobpræmien, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen sikret, at det kan betale sig at arbejde. Allerede fra april til september sidste år steg den andel, der arbejder ved siden af kontanthjælpen med ca. 25 pct. Det var netop dét, der hjalp de ledige i Vejle tættere på et fast arbejde. Det skyldes de gode tider, men jeg er heller ikke i tvivl om, at vores reformer spiller en rolle. Man indretter sig efter reglerne og økonomiske incitamenter virker. 

Chancen er der – så lad os gribe den og sikre, at ledige i hele landet får samme muligheder som de ledige i Vejle.