Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

19. maj 2017

Bragt i flere lokale og regionale medier

Af Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister (V)

Vi kender nok alle en ildsjæl, der knokler i idrætsklubben eller andre lokale foreninger. Måske er du endda selv en af dem. Det frivillige arbejde er en tradition i Danmark og er mange steder afgørende for den lokale sammenhængskraft.

Ofte giver de frivillige en hånd med ved siden af deres normale arbejde. Men der er selvsagt også mange på efterløn, eller mennesker, der i kortere eller længere tid er blevet arbejdsløse, der har lyst til at gøre en indsats til glæde for andre – og dem selv.

Det engagement skal vi omfavne og bakke op om. Derfor er det mit mål som beskæftigelsesminister, at der skal være så få regler og restriktioner for det frivillige arbejde som muligt samtidig med, at vi opretholder en sund balance over for ordinært lønnet arbejde.

Regeringen lægger nu op til, at borgere på efterløn eller dagpenge skal kunne arbejde mere frivilligt uden at blive trukket i den offentlige ydelse. Selvfølgelig må det frivillige arbejde ikke konkurrere direkte med eller erstatte et lønnet arbejde, men det er altså de færreste steder, at det vil være tilfældet.

De gamle regler betød, at man blev trukket i ydelse efter fire timers frivilligt arbejde, men efter erfaringer fra en forsøgsordning vil jeg hæve loftet. Regeringens forslag lyder, at frivillige på efterløn kan arbejde i 15 timer, og borgere på dagpenge kan hjælpe i op til 10 timer uden at blive trukket i ydelse. Samtidig bliver reglerne forenklet og lempet, så de bliver nemmere at administrere.

Forslaget har allerede mødt kritik for, at de frivillige vil overtage ordinært arbejde. Men den frygt deler jeg ikke. Vi åbner ikke en ladeport. Vi indfører sund fornuft.

Reglerne for dagpengemodtagere og særligt for efterlønsmodtagere har simpelthen været for nidkære. Det er den klare melding, jeg har fået fra både organisationer som DGI og en masse mennesker, som på daglig basis skaber den sammenhængskraft, der er så vigtig i samfundet.

Jeg håber at få en god, bred politisk aftale på plads, så de lokale ildsjæle fortsat kan arbejde frivilligt til glæde for dem selv, foreningerne og alle os, der nyder godt af engagementet.