Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

04. maj 2017

Bragt i flere lokale og regionale medier

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

”En svær opgave”.  ”Det er lovet før, så vi skal se det først”.

De skeptiske kommentarer stod i kø, da jeg tidligere på året annoncerede, at jeg vil gøre reglerne på beskæftigelsesområdet mere enkle og gennemskuelige.

Det er da heller ingen hemmelighed, at mange af mine forgængere har forsøgt sig med samme øvelse før uden større succes. Men arrene fra fortidens sår må aldrig blive en undskyldning for at sidde med hænderne i skødet. Når kommuner på stribe peger på unødvendigt bureaukrati, der gør livet surt for både ledige og landets jobcentre – ja, så så er der brug for at se nærmere på lovgivningen.

Derfor vil regeringen i tæt samarbejde med kommunerne rydde op i regeljunglen på beskæftigelsesområdet, og allerede nu kan vi se, at der er noget at komme efter.

Ét af de mere grumme eksempler er voksenlærlingeordningen, som er sat i verden for at give voksne over 25 år en faglært uddannelse. Ordningen har gode effekter, men kan ikke just roses for at være nem for hverken kommunerne, virksomhederne eller borgerne at sætte sig ind i. Borgerne kan nemlig deles op i hele 14 forskellige undermålgrupper, som så igen har forskellige tilskudssatser og varighed, afhængig af f. eks tidligere uddannelse. Tilsvarende er der for virksomhedspraktik fem forskellige varighedsregler, og reglerne omfatter i alt 17 forskellige målgrupper og undermålgrupper.

Det er bare to eksempler på, at vi har brug for at gå reglerne efter i sømmene. Her må vi som politikere rette det kritiske lys mod os selv, for vi har fra Christiansborgs side gennem årene været alt for dårlige til at se på reglerne i sammenhæng, og i stedet ladet lovgivningen knopskyde med nye regler oveni de gamle. Det siger næsten sig selv, at det gør det vanskeligt for kommunerne at lægge en langsigtet strategi for at få de ledige ind på arbejdsmarkedet.

Og vi skal have hjulpet flere fra offentlig forsørgelse og i job. Det er mit klare mål, at vi i løbet af tre år kan give 18.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere – svarende til halvdelen af gruppen - en tilknytning til arbejdsmarkedet. Her har vi med kontanthjælpsloftet og senest jobpræmien til langtidsledige allerede gjort det med attraktivt at tage et arbejde. Men vi skal samtidig sikre et system, der fungerer som de lediges medspiller og ikke deres modspiller.

Ligesom regeringen med sammenhængsreformen vil sikre en højere kvalitet i den offentlig sektor, er det mit ønske, at vi også på beskæftigelsesområdet fremover sætter borgerne i centrum og giver plads til mere faglighed og ledelse i jobcentrene. Jeg er da også glad for den opbakning, jeg har mødt hos Kommunernes Landsforening og formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, hvis medlemmer spiller en afgørende rolle for at nå vores fælles mål.

Jeg vil derfor gerne opfordre både borgere, virksomheder, jobcentre, a-kasser og organisationer til at hjælpe til og komme med konkrete forslag til, hvad der kan forenkles.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: bm.dk\regeljunglen kan alle frem til 1. juni 2017 sende deres forslag ind og bidrage til regeringens arbejde for et mere enkelt og gennemskueligt beskæftigelsessystem. Send dit forslag – og hjælp mig med at gøre de skeptiske kommentarer til skamme.