Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

21. juni 2017

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

A.P. Møllers berømte forretningsfilosofi ”rettidig omhu” har siden skibsrederens tid bredt sig fra rederiet til at være et almindeligt udtryk. Nogle vil måske mene et lidt fortærsket ét af slagsen, men det er med god grund, at mottoet har fået status af en klassiker.

Det er nemlig lige præcis rettidig omhu, der har gjort, at Danmark i dag står godt rustet til fremtidens udfordringer. Som beskæftigelsesminister glæder jeg mig især over, at der - med undtagelse af højkonjunkturen i 2007 og 2008 - er historisk mange i arbejde, og at antallet af borgere på offentlig forsørgelse nu falder så hurtigt, at det kan gøre selv den mest garvede politiker lettere forpustet.

Senest har vi set, at antallet i vores kontanthjælpssystem er faldet med 8.200 siden april sidste år, og for første gang siden 2008 er der færre end 700.000, som lever af det offentlige. Samtidig peger de økonomiske vismænd nu på vækstrater, som er højere end gennemsnittet i de sidste 20 år.

Men det er ikke kommet af sig selv. Ved op gennem nullerne at sikre vores arbejdsmarked til fremtiden med reformerne af pension, efterløn, dagpenge og kontanthjælp står det danske samfund i dag i en meget stærk position. Det er reformer, som vi i Venstre har kæmpet for på trods af modstand fra mindre ansvarlige partier.

Og så er vi tilbage ved skibsrederens berømte motto. For det er nu, at vi skal sikre, at alle kommer med. Vi har stadig over en halv million borgere på offentlig forsørgelse, herunder godt 100.000 med ikke-vestlig oprindelse og en udvikling i produktiviteten, der halter efter vores nabolande. Det skal vi gøre bedre, og derfor skal vi turde sætte ambitionerne højt.

Regeringen har derfor sat et mål om at løfte vores velstand med 80 mia. kr. i 2025 ved dels at få op mod 60.000 flere i beskæftigelse, dels gøre vores virksomheder i stand til producere mere effektivt. Allerede i efteråret vil vi tage de første skridt og blandt andet lette skatten, så det bliver endnu mere attraktivt at arbejde.

Jeg vil samtidig stå i spidsen for, at kommunerne får et nyt værktøj til at sammenligne deres beskæftigelsesindsats direkte med hinanden, og de bedste kan tjene som forbillede for, hvordan vi i højere grad end i dag kan få flere fra offentlig forsørgelse og i job. Vi vil også sikre, at det kan betale sig for flere at blive lidt længere på arbejdsmarkedet set i lyset af, at vi lever længere. Det skal alt sammen give os et godt udgangspunkt for fortsat at være blandt verdens rigeste lande. Målet er, at alle skal have gavn af udviklingen.

Jeg har flere gange oplevet, hvilken forskel det kan gøre for ledige at få en chance på arbejdsmarkedet. Det kan ske som i Hjørring og Aabenraa, der har investeret i at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tættere på job, og det kan være ledige, som i stigende grad arbejder ved siden af kontanthjælpen.

Vi vil altså sikre et Danmark i førertrøjen til gavn for både den enkelte og samfundet. Her har vi allerede nedsat et Disruptionråd, som følger den teknologiske udvikling og globaliseringen tæt og et Iværksætterpanel. Vi vil også fremlægge forslag til at sænke skatter, gøre erhvervsreguleringen mere enkel og forbedre vores infrastruktur.

Tilbage står et ambitiøst mål, som vi håber, at Folketingets øvrige partier vil tilslutte sig. For vi kan ikke slippe tøjlerne og læne os tilbage. Havde den gamle skibsreder gjort det, havde vi måske været én af vores største succeser foruden. Vi er i regeringen parate til at tage ansvar allerede nu for føre vores velfærdssamfund sikkert videre. Det håber jeg også, at resten af Folketingets partier er.