Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

20. august 2017
Bragt i Nordjyske Stiftstidende

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Vi skal indrette reglerne i EU, så folk rejser efter job - og ikke efter, hvor de sociale ydelser er højst. Reglerne i EU's indre marked skal være mere rimelige. Derfor har jeg i de seneste måneder taget problemet om børnepenge op med flere af mine europæiske kolleger. Det betyder nu, at både Tyskland, Østrig og Irland bakker op om Danmarks ønske om at kunne indeksere børnepengene i EU.

Regeringen kæmper for at gøre det muligt at indeksere de børnepenge, som udenlandske lønmodtagere sender hjem til andre EU-lande med lavere leveomkostninger. En indeksering betyder kort sagt, at vi skal tilpasse børnefamilieydelser, så de passer til leveomkostningerne i de enkelte lande i EU.

I regeringen synes vi ikke, det er rimeligt, at udenlandske lønmodtagere kan sende danske børnepenge hjem til børnene i Østeuropa, hvor leveomkostninger og prisniveauer er markant lavere end i Danmark.

Sammen med mine kolleger i Tyskland, Østrig og Irland har jeg derfor sendt et brev til EU's beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen, hvor vi sender et klart, politisk signal til Kommissionen om, at vi står sammen og mener det alvorligt.

I sidste ende handler det om at sikre opbakningen til ikke bare den frie bevægelighed men til hele EU. Derfor kæmper jeg for, at de EU-regler, som vi skal følge i Danmark, opfattes som rimelige. Hvis ikke danskerne kan se sig selv i de regler, som vi vedtager i EU, så smuldrer opbakningen til EU's indre marked.

Vi skal stå vagt om princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed - og vi skal samtidig værne om de danske velfærdsydelser. Derfor skal vi også være i stand til at afbøde de utilsigtede konsekvenser af den frie bevægelighed, som vi i dag oplever i Danmark. Vi skal sikre, at de arbejdstagere, der kommer til Danmark, vitterligt kommer på grund af arbejdet - og ikke på grund af høje sociale ydelser i Danmark. Derfor skal vi indeksere børnepengene.

Det er kun ret og rimeligt.