Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

08. september 2017

Bragt i Jyllands-Posten

Af Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Langt flere kontanthjælpsmodtagere arbejder i småjob efter indførelsen af 225-timersreglen i oktober 2016.

Det er en særdeles positiv udvikling, som en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, der ser på kontanthjælpsområdet, peger på.

I juli 2016 arbejdede omkring en af 25 kontanthjælpsmodtagere, som senere i oktober 2016 blev berørt af 225-timersreglen. I december 2016 var der hele en af 10 kontanthjælpsmodtagere, der var berørt af 225-timersreglen, som arbejdede.

Det er utroligt positivt, at vi efter indførelsen af 225-timersreglen på så kort tid ser en så markant stigning i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der har småjob. Det er godt at få - selv et spinkelt - fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi det øger chancerne for at kunne forsørge sig selv og sin familie på den lange bane.

Med selv få timers arbejde i en virksomhed bliver man en del af et arbejdsfællesskab, hvor kolleger og chefer forventer noget af en - hvor der er noget at stå op til om morgenen. Det er til gavn for både den enkelte og for samfundet.

Der kan være flere årsager til, at kontanthjælpsmodtagere, der er berørt af 225-timersreglen, i højere grad arbejder i småjob - blandt andet bedre konjunkturer. Men jeg er personligt ikke i tvivl om, at de nye regler også er en del af forklaringen.

Man indretter sig efter reglerne. Det er sund fornuft.

Med 225-timersreglen stiller vi krav til borgere på kontanthjælp om, at de skal stå reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. Kravet gælder naturligvis kun de kontanthjælpsmodtagere, som efter kommunernes vurdering er i stand til at arbejde.

I praksis betyder det, at man som kontanthjælpsmodtager skal arbejde 225 timer om året - det svarer til knap fem timer om ugen eller godt seks ugers sæsonarbejde. Gør man ikke det, er man siden oktober 2016 blevet trukket i sin ydelse. Hvis man f. eks. er for syg til at arbejde, ja, så er man selvfølgelig undtaget fra reglen. Det er kun rimeligt.

225-timersreglen er sammen med kontanthjælpsloftet med til at sikre, at der er forskel på at forsørge sig selv og at blive forsørget af det offentlige. Det skal kunne mærkes på budgettet, om man er i arbejde eller på kontanthjælp, og hvis man er på kontanthjælp, skal man gøre en indsats for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Og her kan nogle få timers arbejde ved siden af kontanthjælpen være et skridt på vejen.

Derudover kan vi også se, at der er 10.800 færre personer i kontanthjælpssystemet, et år efter at vi indførte jobreformen i april 2016. Det er endnu en god nyhed.