Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

15. oktober 2017

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Vi kender nok alle en ildsjæl, der knokler i idrætsklubben eller andre lokale foreninger. Måske er du endda selv en af dem. Det frivillige arbejde er en tradition i Danmark og er mange steder afgørende for den lokale sammenhængskraft.

Ofte giver frivillige en hånd med ved siden af deres normale arbejde. Der er selvsagt også mange efterlønsmodtagere og ledige, der har lyst til at gøre en indsats til glæde for andre. Og det skal de have de bedst mulige betingelser for.

Hidtil har reglerne været sådan, at efterlønnere og dagpengemodtagere bliver trukket i ydelsen allerede efter fire timer ulønnet arbejde om ugen - og det har helt forståeligt mødt kritik fra både foreninger og organisationer som DGI og en masse mennesker, der på daglig basis finder glæde i at arbejde frivilligt.

Et af mine mål som beskæftigelsesminister er, at der skal være så få regler og restriktioner for det frivillige arbejde som muligt.

Men selvfølgelig må det frivillige arbejde ikke konkurrere direkte med eller helt erstatte almindelige lønmodtagere.

Derfor er jeg også utrolig glad for, at det nu er lykkedes at få en bred politisk aftale i hus, der permanent lemper og forenkler reglerne på dagpenge-og efterlønsområdet, og hvor vi samtidig har fundet en god balance, så de mange frivillige ikke ender med at overtage arbejde fra almindelige lønmodtagere.

Det bliver sådan, at efterlønsmodtagere kan udføre ulønnet arbejde i en frivillig organisation i op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i efterlønnen.

Dagpengemodtagere kan gøre det i op til 10 timer om ugen uden at blive trukket, mens modtagere af både fleksydelse og ledighedsydelse helt fritages for timegrænsen, så de kan udføre alt det frivillige arbejde, de har lyst til, uden at blive trukket i deres ydelse.

Derudover ændrer vi også definitionen i reglerne af, hvad en frivillig organisation, forening eller lignende er. Vi fjerner blandt andet kravet om, at overskuddet skal gå til almennyttige formål. Det har tidligere bevirket, at f. eks. idrætsforeninger ikke altid har været omfattet af definitionen.

Vi åbner ikke en ladeport. Vi indfører sund fornuft, hvor man kan fortsætte som gymnastiklærer, selv om man bliver ledig og i en periode modtager dagpenge. Vi støtter de mange ildsjæle, der gerne vil udføre frivilligt arbejde til glæde for dem selv, foreningerne og alle os, der nyder godt af det.