Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

10. november 2017

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en vigtig trepartsaftale, der styrker danskernes kompetencer og sikrer, at landets virksomheder kan få kvalificeret arbejdskraft. Vi er enige om, at bruge knap 2,5 mia. kr. de næste fire år på initiativerne i aftalen.

Det er vigtigt, at danske medarbejdere løbende kan tilegne sig kompetencer og omstille sig i takt med, at arbejdsmarkedet forandrer sig.

Målet for regeringen er meget klart. Vi skal have alle danskere med. De helt store udfordringer er, at 600.000 voksne mangler basale læse-og skrivefærdigheder.

Næsten hver anden ufaglært finder det ikke nødvendigt at tage efteruddannelse, og vi kan se, at stadig færre bruger offentlig voksen-og efteruddannelse. Jeg er derfor glad for, at det lykkedes at få en ambitiøs aftale på plads, der tager hånd om disse udfordringer.

Lad mig fremhæve nogle af de initiativer, der kan gøre en afgørende forskel. Vi forbedrer mulighederne for læse-, skrive-og regneundervisning, så vi får løftet danskernes basale kompetencer.

Det er helt afgørende i en tid, hvor ny teknologi og digitalisering stiller stadig større krav til vores kompetencer og evner til at omstille os. En del af det handler om, at læse-, skrive-og regneundervisningen i højere grad målrettes den enkelte virksomhed. Vi ved dog, at hvis vi for alvor skal sætte skub i undervisningen, så skal både virksomheder og medarbejdere være opmærksomme på udfordringen og motiverede til at tage hånd om det. Derfor har vi afsat 100 mio. kr. til opsøgende arbejde, der kan få flere virksomheder til at arbejde systematisk med at forbedre deres medarbejderes læse-og regnefærdigheder.

Vi bruger 400 mio. kr. på en omstillingsfond, der giver ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter-og videreuddanne sig. Det bliver med andre ord gratis for dem at tage efteruddannelse, så de kan få opkvalificeret deres kompetencer eller helt skifte spor.

Trepartsaftalen er den tredje aftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået inden for mindre end to år. Tidligere har vi lavet trepartsaftaler om integration og skabt grundlaget for, at 8.000 til 10.000 flere unge kan få en praktikplads. Arbejdstagerne og arbejdsgiverne igen har taget ansvar, vist samfundssind, handlekraft, og at den over 100 år gamle danske arbejdsmarkedsmodel lever i bedste velgående. Danmark har også brug for, at vi tager fælles ansvar og sammen finder løsninger på de udfordringer, vi står over for, så vi får alle danskere med.