Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

21. december 2017

Bragt i flere lokale og regionale medier

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Deltidsbrandfolk og de mange frivillige i vores beredskaber som f. eks. frivillige brandfolk, Hjemmeværnet og kystredningsberedskabet yder en kæmpe indsats, som skaber stor tryghed i lokalsamfundet.

Meget står og falder med deres frivillige indsats. Når jeg så hører fra det frivillige beredskab og deltidsbrandfolkenes organisation, at de nuværende dagpengeregler holder folk tilbage fra at melde sig, er det tid til, at vi politikere handler. Vores dagpengesystem må ikke være en hæmsko for, at danskerne frivilligt bidrager til at slukke brande, redde menneskeliv og gøre en afgørende forskel. Det må ikke være et valg mellem dagpenge eller brandslukning, når deltidsbrandfolk og frivillige i beredskaber bliver ledige.

Jeg er derfor utrolig glad for, at det nu er lykkedes at få en aftale på plads, der lemper dagpengereglerne for deltidsbrandfolk og frivillige i beredskaber, så de fremover roligt kan slukke brande, uden at tænke på, at det går ud over deres dagpenge eller efterløn.

Det bliver sådan, at frivillige brandfolk og personer, der deltager i frivillige beredskaber, ikke længere bliver trukket i dagpengene eller efterlønnen for den samfundsnyttige indsats, de leverer. Og deltidsansatte brandfolk omfattes heller ikke længere af den såkaldte varighedsbegrænsning for supplerende dagpenge, der betyder, at man. kun i en tidsbegrænset periode på 30 uger kan få suppleret sin løn med dagpenge for de timer, man mangler for at være fuldtidsbeskæftiget.

Vi skylder de mange deltidsbrandfolk og frivillige i beredskaber, at vi som samfund anerkender den store indsats, de bidrager med.

Med aftalen slår vi fast, at de udfører et samfundsnødvendigt og ofte livreddende arbejde, og derfor skal der gælde lempeligere dagpengeregler for dem.

I forvejen gælder der mere lempelige regler for f. eks. Byrådsmedlemmer, nævninge og domsmænd, fordi de udfører opgaver, som samfundet reelt ikke kan undvære. Det er kun på sin plads, at deltidsbrandfolk og frivillige i beredskaber får samme anerkendelse.