Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

09. december 2017

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Regeljunglen for ledige har taget overhånd og gør livet surt for mange. Kommuner, virksomheder, ledige og den enkelte medarbejder i jobcentrene oplever unødvendigt bureaukrati, mistro frem for tillid, og et hav af besværlige og uforståelige regler. Det var også det klare budskab til mig, da jeg i foråret efterlyste forslag til, hvad der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen. Hundredvis af konstruktive indspark er det blevet til. De har banet vejen for et historisk udspil fra regeringen, der skal rydde op i regeljunglen, fjerne bureaukrati og frigøre vigtige ressourcer til at hjælpe folk i arbejde.

Regeringen vurderer, at udspillet betyder, at kommunerne årligt vil blive aflastet for administrative opgaver for omkring en halv mia. kr. Det svarer til op mod 1.000 fuldtidsansatte. Medarbejdere, der frigøres fra administration til velfærd og til at lave det, der skaber mest værdi: nemlig at hjælpe ledige i job. Vi skal have alle med – og det har vi alle tiders mulighed for netop nu, hvor det går godt på arbejdsmarkedet. Bureaukratiske øvelser må ikke blokere vejen til job. Danmark har brug for en mere enkel og effektiv beskæftigelsesindsats.

Ledige skal mødes med fair krav og forståelige regler. De skal mødes af sagsbehandlere, der har tid til dem, og som kan hjælpe dem i job. Vi kan også se, at de steder, man investerer i indsatsen til især de mest udsatte, ser pengene ud til at komme mere end igen. Det gælder f.eks. i Aabenraa, Silkeborg, Hjørring og Ballerup, og det er noget, flere kommuner med fordel kan lade sig inspirere af.

Det er også vigtigt, at vi får fjernet et rigidt krav om jobsøgning for ledige. Har man et job på hånden og inden for kort tid starter i jobbet, så skal det ikke længere være et krav, at man skal søge job – heller ikke vikarjob – de sidste seks uger.

Det skal være nemmere for virksomheder at byde ind med praktikpladser, løntilskudsjob og voksenlærlinge. Vi ved, at det mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen er, når ledige bliver en del af en arbejdsplads. Derfor er det så vigtigt, at virksomheder bidrager og ikke skræmmes væk af bureaukratiske øvelser. Mere end 180.000 ansøgninger fra virksomheder om løntilskud og virksomhedspraktik kan – og skal derfor – automatiseres, så virksomheder slipper for unødvendig og tidskrævende administration.

Kommunerne skal have større frihed til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger. Min grundholdning er, at det er den enkelte kommune bedre til end vi politikere på Christiansborg. Kommunen kender sine borgere, virksomheder og ved bedst, hvad der virker lokalt. Derfor skal kommunen have friere rammer for at planlægge, hvornår der skal holdes samtaler med ledige. Og der vil alene være ét krav til, hvornår ledige skal i aktivering. Herefter er det op til kommunerne i dialog med de ledige at planlægge indsatsen. Det skal ikke længere dikteres fra centralt hold.

Jeg vil gerne understrege, at når regeringen vil fjerne krav til indsatsen, så betyder det ikke, at kommunerne skal skrue ned for hverken kontakten til ledige eller aktiveringen. Det betyder kun, at kommunerne får frihed til at tilrettelægge den indsats, de vurderer, er den bedste for den enkelte. Det er frihed under ansvar. Med friheden følger også ansvaret for at sikre, at ledige får den bedst mulige hjælp til at komme i job eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende for mig, at ingen bliver overladt til sig selv på passiv forsørgelse. Jeg vil derfor løbende måle, hvordan kommunerne håndterer den større frihed, vi lægger op til, og det skal have konsekvenser, hvis der er kommuner, der ikke lever op til ansvaret.

Udspillet fra regeringen er ambitiøst, og det er vores bud på, hvordan vi kan fjerne bureaukrati og skabe en enkel og mere effektiv beskæftigelsesindsats. Vi skylder ledige, kommuner, virksomheder og den enkelte medarbejder i jobcentret, at vi sætter os ved forhandlingsbordet og bliver enige om at rydde godt og grundigt op i regeljunglen.