Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

19. februar 2018

Bragt i Jyllands-Posten

Af beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V)

Syge borgere skal ikke sendes i ressourceforløb, hvis der ikke er udsigt til, at de kan udvikle deres arbejdsevne. Og det må aldrig være postnummeret, der er udslagsgivende for, om man kan få førtidspension.

Flere kommuner har givet udtryk for, at reglerne på området er for upræcise. Og det kan jeg ikke sidde overhørig. Vi har derfor fået undersøgt området til bunds, og en evaluering bekræfter nu, at flere kommuner har fortolket reglerne strammere end andre, og derfor har de sendt borgere i ressourceforløb, som de slet ikke burde være i.

Derfor ændrer jeg sammen med partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob nu loven, så to helt centrale ting bliver præciseret.

For det første må der ikke herske nogen som helst tvivl om, at borgere kun skal have et ressourceforløb, hvis der er en realistisk forventning om, at de kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle deres arbejdsevne. Kommunerne må ikke sætte et ressourceforløb i gang med det ene mål at dokumentere, hvad borgeren ikke kan. Det er perspektivløst.

For det andet skal kommunerne ikke pr. automatik have afprøvet alle indsatser i praksis, heller ikke ressourceforløb, for at kunne dokumentere, at borgeren skal have førtidspension. Ressourceforløb er fortsat udgangspunktet, men det er ikke et ufravigeligt krav. Vejen til en førtidspension går nemlig ikke altid via et ressourceforløb.

Vi kommer ikke til at udvide retten til førtidspension med den nye lov. Vi præciserer reglerne og forventer, at flere kommuner fremover vil ændre praksis og give nogle borgere førtidspension på et tidligere tidspunkt.

Det er også vigtigt for mig at slå fast, at vi som samfund aldrig må opgive mennesker, som har et udviklingsperspektiv. De skal have den bedst mulige hjælp og støtte, så de forhåbentligt på sigt kan blive en del af arbejdsmarkedet og i højere grad forsørge sig selv.

Ressourceforløb er derfor meget afgørende for mange menneskers ve og vel – og derfor har indsatsen i ressourceforløb min fulde opmærksomhed. Jeg vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt med yderligere ændringer. Det tager jeg stilling til, når jeg ser den samlede evaluering af hele reformområdet, som er på trapperne.

Mit hovedfokus er at sikre, at syge borgere får den bedst mulige hjælp til at blive en del af arbejdsmarkedet, og at de får tilkendt en førtidspension, hvis udviklingspotentialet ikke er der. For selvfølgelig skal man kunne få førtidspension – og det gælder, uanset hvor man bor. Det er centralt i vores velfærdssamfund, at vi tager hånd om de mennesker, der på ingen måde kan forsørge sig selv.