Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

11. april 2018

Bragt i flere regionale medier

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen

Det går lige nu rigtigt godt på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen har aldrig været højere - alligevel er det fortsat kun fem ud af 10 borgere med et handicap, der er i job. Det skal vi i fællesskab gøre noget ved. Som led i det arbejde besøger vi i morgen IKEA i Høje Taastrup for at høre om det tætte samarbejde, IKEA har med kommunen og Danske Handicaporganisationer om at ansætte medarbejdere med et handicap. Samarbejdet vidner om, at det kan lade sig gøre -handicap og job kan sagtens forenes, når alle samarbejder og ser ressourcer og muligheder frem for begrænsninger.

Vi hæfter os ved, at der i Høje Taastrup og IKEA er en stor vilje til at få flere mennesker med et handicap i job. Den slags succeser kan vi alle lære af. Og det vil regeringen tage med i et udspil for mennesker med et handicap, som bliver præsenteret senere.

Udspillet vil bygge på input fra borgere, virksomheder og organisationer. Mennesker med et handicap har værdifulde ressourcer, som de både kan og gerne vil bidrage med på arbejdsmarkedet. Der findes gode muligheder for at få blandt andet et hjælpemiddel, der kan kompensere for et handicap, så det ikke står i vejen for et drømmejob. Og virksomheder i hele landet har hårdt brug for arbejdskraft.

Vi har med andre ord en unik mulighed for, at få flere mennesker med et handicap ind på arbejdsmarkedet. Det handler blandt andet om, at virksomheder bliver bedre til at se muligheder og ressourcer - og ikke begrænsninger. Og at landets jobcentre bliver bedre til at tro på, at job er en reel mulighed for mange flere.

Derfor lancerede Beskæftigelsesministeriet også i sidste måned kampagnen Viljen til job. Kampagnen opfordrer netop borgere med et handicap, virksomheder og jobcentre til at arbejde tættere sammen og udnytte eksisterende og ny viden til at ændre holdninger på området og gøre brug af de mange hjælpemidler, som jobcentret kan bevillige, og som alt for få kender til.

Der er ingen tvivl om, at vi med den rette tilgang, indsigt og støtte kan komme langt. Vores mål er også meget klart. Vi skal sikre, at flere mennesker med handicap får en chance på arbejdsmarkedet og får glæde af alt det, der følger med et job: Kolleger, fællesskab og ikke mindst masser af livskvalitet.

Vi håber, at alle vil bakke op om den målsætning.

Vi skal sikre, at flere mennesker med handicap får en chance på arbejdsmarkedet og får glæde af alt det, der følger med et job.