Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

05. april 2018

Bragt i Børsen

Af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

I Danmark har vi et solidt værn af arbejdsmiljøregler, der beskytter os mod dårligt arbejdsmiljø. Der findes lige nu mere end 300 vejledninger og bekendtgørelser, der handler om alt fra brug af sikkerhedssko til mobning og seksuel chikane.

De danske regler om arbejdsmiljø er utroligt vigtige. De udgør rygraden af et sundt arbejdsliv og er med til at sikre, at vi kan gå trygt og sikkert på arbejde.

Men vi er også nødt til at se i øjnene, at der er virksomheder og borgere, som oplever, at reglerne kan være komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige. Ifølge en undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur fortæller hver femte danske virksomhed fx, at kompleks lovgivning gør arbejdsmiljøarbejdet svært.

At arbejdsmiljøreglerne kan udfordre i hverdagen, er også det billede, der går igen, når jeg som beskæftigelsesminister mødes med virksomheder og borgere rundt om i landet. Nogle undrer sig over regler, som ikke giver mening, og i medierne har flere sager vakt opsigt.

Nogle husker måske den 70-årige mand fra Svendborg, der malede byens gadeskilte på eget frivillige initiativ. Tvivl om arbejdsmiljøreglerne betød, at kommunen stoppede hans arbejde – for hvad nu, hvis han kom galt af sted og fx faldt ned fra sin stige?  Heldigvis viste det sig siden, at arbejdsmiljøreglerne ikke umiddelbart står i vejen for det frivillige arbejde, som skiltemaleren udfører. Men eksemplet er med til at vise, at der er brug for klarere regler og ikke mindst – mere sund fornuft.

I regeringen har vi derfor sat os for at forbedre arbejdsmiljøreglerne. Vores udgangspunkt er klart: Reglerne skal give mening og være til at forstå. Og det skal være lettere for virksomhederne at få den daglige arbejdsmiljøindsats til at glide, samtidig med at de tager hånd om deres forretning.

Som led i arbejdet vil jeg gerne opfordre alle til at hjælpe til og melde forslag til bedre regler ind på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside bm.dk/bedreregler. Regeringen har allerede nedsat et ekspertudvalg, der gentænker arbejdsmiljøindsatsen, og som også ser på regelforenklinger.  Men vi har også brug for input fra borgere, virksomheder og organisationer til at spotte de regler, der ikke fungerer godt nok.

Det er ingen hemmelighed, at jeg lige fra min første dag som beskæftigelsesminister har været optaget af at forbedre arbejdsmiljøreglerne – og arbejdet er derfor allerede i gang. Fx er vi i ministeriet ved at gøre reglerne på kemiområdet lettere at forstå, så virksomhederne kan gennemskue, hvordan de efterlever dem. Og vi ser også på, hvor vi kan lette de administrative regler.

Bedre og enklere regler er også et strategisk fokuspunkt for Arbejdstilsynet, der lige nu er i gang med at rydde op i de mange interne procedurer og krav, der stilles til Arbejdstilsynets medarbejdere. Målet er, at knap hver 3. interne instruks skal skæres væk, så de tilsynsførende kan bruge kræfterne bedst muligt på at fremme et godt arbejdsmiljø ude på virksomhederne.

Når vi forbedrer reglerne, er det vigtigt at huske på én ting: Regler skal ikke være til for reglernes skyld. De skal være til for danskernes skyld. Jeg håber, at mange vil hjælpe til.