Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

27. august 2016

Bragt i Nordjyske Stiftstidende

Af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V)

Nordjyske skriver 24-08 i sin leder, at der er førtidspensionister, "som har måttet sætte liv og helbred på spil i de såkaldte ressourceforløb."

Det er helt på sin plads at skrive om en reform naturligvis også kritisk, men det er helt uanstændigt at skrive, at der er mennesker, som har sat "liv og helbred" på spil i ressourceforløb. Det har omkostninger for de mennesker, som nu er i ressourceforløb eller skal i gang med et ressourceforløb. De bliver bekymrede.

Lad mig slå fast. De statistikker, der har været fremme om dødsfald, viser ingen sammenhæng med indholdet i ressourceforløb. Man må selvfølgelig ikke blive syg af at komme i ressourceforløb.

Kommunen har pligt til at stoppe eller ændre ressourceforløb, hvis indsatsen forværrer helbredet. Man skal samtidig huske på, at ressourceforløb er tiltænkt mennesker langt fra arbejdsmarkedet, der tidligere ofte endte på førtidspension.

Ressourceforløb er en del af reformen af førtidspension og fleksjob, som blev indgået under den tidligere SRSF-regering, og som et bredt flertal står bag.

Målet er, at flere skal have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet og bidrage med, hvad den enkelte nu kan for eksempel i fleksjob på få timer om ugen, i stedet for at havne på førtidspension. Kan man ikke arbejde, og er det varigt, skal man selvfølgelig have førtidspension, og det kan man få også uden at komme i ressourceforløb.

Ressourceforløb varer op til fem år, så få er endnu afsluttet, men de første tal viser, at cirka en fjerdedel af de afsluttede forløb rent faktisk ender med, at borgerne får en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet - de fleste i fleksjob.

Kigger man mere detaljeret på opgørelsen, er 2,8 procent kommet i ordinær beskæftigelse, 11,4 procent i fleksjob og 10,4 procent er visiteret til fleksjob men uden job. Herudover har ca. 43 procent efterfølgende fået førtidspension, mens ca. 8 procent er blevet selvforsørgende, og andre igen bl.a. er kommet på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller begynder i et nyt ressourceforløb.

Ser man på ledigheden blandt personer i fleksjob, så er den faldet fra 25 procent i januar 2013 til 18,6 tre år senere.

Det er positivt, når vi sammenligner med tiden før reformen, hvor det eneste tal man reelt kunne fremhæve om området var et støt stigende antal tilkendelser til førtidspension uden perspektiv for hverken den enkelte eller kommunen.

Kan man så læne sig tilbage og sige, at alt går godt? Nej. Derfor har vi også fokus på indholdet i ressourceforløbene.

I disse måneder er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på rundtur i alle kommuner for at vejlede om ressourceforløb, og derudover er der blandt andet en brugertilfredshedsundersøgelse på vej. Til efteråret mødes kredsen bag aftalen for at følge op på initiativerne. Så vi følger udviklingen tæt.

Ligesom Nordjyske formentlig også gør. Sådan skal det være. Men jeg vil gerne appellere til, at Nordjyske beskriver fakta og ikke fremsætter hurtige og usaglige påstande som, at man sætter "liv og helbred på spil" med ressourceforløb. Det sætter ikke bare spørgsmålstegn ved avisens troværdighed. Det risikerer også at gøre mennesker, som er udsatte, utrygge.