Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

14. november 2016

Bragt i Frederiksborg Amts Avis

Af Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V)

Det er en dansk værdi, at vi hjælper ledige til igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Jeg er overbevist om, at et job på få timer om ugen kan være en rigtig god vej tilbage på arbejdsmarkedet. Per Christensen, formand for 3F, giver her på debatsiderne 31/ 10 udtryk for, at vi som gode holdspillere skal gøre hinanden bedre, dygtigere og mere succesrige. Jeg kunne ikke være mere enig - ligesom jeg er helt på linje med Per Christensen i, at vi skal passe på danske værdier som sammenhængskraft og gensidig tillid.

Regeringen har fremlagt en 2025-plan, der skaber rammer for vækst, velstand og arbejdspladser. Målet er, at langt flere danskere skal have mulighed for at spille sig på holdet og blive en del af det arbejdende fællesskab. Siden regeringen trådte til, er ledigheden faldet med knap 14.000 personer, og der er skabt knap 62.000 private job. Med 2025-planen vil vi sikre, at der også er et job til danskerne - og medlemmerne af 3F - i fremtiden.

Regeringens jobreform I og II skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde, at vi skaber flere arbejdspladser, at flere kommer ind på arbejdsmarkedet, og at flere får del i væksten. Det er den bedste forudsætning for sammenhængskraft og gensidig tillid. Det har en værdi - som alle andre steder i verden - at borgere, der arbejder, oplever en gevinst ved at være i arbejde. Det er derfor, vi vil lempe skatten på arbejde. Det er derfor, vi har indført et kontanthjælpsloft. Et af formålene med kontanthjælpsloftet er netop at styrke samfundets sammenhængskraft ved at undgå parallelsamfund, hvor store grupper af borgere forbliver permanent på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet. Fodfæste på arbejdsmarkedet Det er en dansk værdi, at vi hjælper ledige til igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Jeg er overbevist om, at et job på få timer om ugen kan være en rigtig god vej tilbage på arbejdsmarkedet. Med ca. seks timers arbejde om ugen er en typisk enlig kontanthjælpsmodtager over 30 år med et barn ude af kontanthjælpsloftet og får samtidig en gevinst efter skat på 3700 kr. om måneden.

Det er en dansk værdi, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at borgere ikke permanent skal udelukkes fra arbejdsmarkedet. De første analyser af førtidspensionsreformen tegner et langt mere positivt billede, end mange - herunder Per Christensen - forsøger at tegne. Fx er 11 pct. af de udsatte unge, som før reformen ville have været i højrisiko for at blive førtidspensioneret, nu i stedet kommet i job eller uddannelse. Og 64 pct. af dem, der selv ønsker et ressourceforløb, er tilfredse. Det er positivt, fordi denne gruppe særligt omfatter unge og borgere med psykiske lidelser. Der er mange jobåbninger på det arbejdsmarkedet, og der er gode muligheder for at ledige kan få foden indenfor.

Det danske arbejdsmarked er velfungerende, og der skal være fair konkurrence mellem virksomhederne og ordnede forhold. Jeg er enig med Per Christensen i, at en koordineret indsats mellem Arbejdstilsynet, Skat og politi er en effektiv måde at bekæmpe social dumping på. Derfor lægger regeringen op til at drøfte en videreførelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017. Når Per Christensen advarer mod at grave dybere grøfter i samfundet, så bør han samtidig advare imod, at vi som samfund graver vores egen grav ved blot at lade stå til.