Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Guiden AnsætSelv skaber overblik over de mange offentlige krav til arbejdsgiverne, når de ansætter den første medarbejder.

20. august 2012

To ud af tre mindre og nye virksomheder har svært ved at overskue kravene fra det offentlige, når de skal ansætte den første medarbejder. Det samme gælder, når deres medarbejder første gang skal på orlov eller ferie, have udbetalt løn eller melder sig syg. Det viser undersøgelser fra Erhvervsstyrelsen. Undersøgelserne viser også, at mange selvstændige holder igen med at ansætte deres første medarbejder, fordi det er uoverskueligt.

Derfor bliver guiden AnsætSelv på virk.dk nu lanceret. Guiden samler det offentliges krav i forbindelse med fx ansættelse, arbejdsmiljø, sygdom, orlov, barsel, arbejdsulykker, opsigelser og afskedigelser.

Målet er, at guiden giver arbejdsgivere et sammenhængende, effektivt og brugervenligt forløb, når virksomheder skal ansætte medarbejdere.

AnsætSelv er blevet til i et samarbejde mellem Beskætigelsesministeriet, Erhvervsstyrelsen og Skatteministeriet. AnsætSelv er et initiativ under den tværoffentlige digitaliseringsstrategi.

Find guiden på Virk.dk