Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Arbejdsmiljøloven omfatter både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det bliver nu præciseret i et lovforslag, der netop er sendt i høring.

17. oktober 2012
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingen mellem fysisk og psykisk arbejdsmiljø bliver tydeliggjort ved, at der i Arbejdsmiljølovens formålsbestemmelse (§ 1) bliver skrevet ind, at loven både gælder fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Lovforslaget udmønter et af initiativerne i en større pakke, der skal sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Høringsfristen er den 5. november 2012, og lovforslaget ventes at blive fremsat i Folketinget til januar.

Læs lovforslaget

Læs mere om pakken for et bedre psykisk arbejdsmiljø