Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Forebyggelsesfonden bliver målrettet, så der sker en bedre forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Lovforslaget udmønter et udspil, som regeringen lagde frem i august 2012.

09. oktober 2012
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Lovforslaget, der målretter Forebyggelsesfonden, indebærer, at Forebyggelsesfonden skifter navn til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. At fondens formål bliver ændret, så fonden fremover kan yde støtte til følgende formål:

  • Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsulykker og erhvervssygdomme.
  • Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom.
  • Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Derudover indebærer lovforslaget, at bestyrelsen bliver mindre og kommer til at bestå af 10 medlemmer, heraf en formand. Hidtil har fonden haft en bestyrelse med en formand og 16 medlemmer. Der bliver ikke udpeget suppleanter for bestyrelsens medlemmer, og de faglige rådgivende udvalg bliver nedlagt.

Lovforslag udmønter udspil
I august 2012 kom regeringen med et udspil, der skal sikre en bedre forebyggelse og fastholdelse. Udspillet følger op på Finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten blev enige om, at Forebyggelsesfonden skal målrettes.

Med udspillet ønsker regeringen at målrette ca. 1 milliard kroner ud af de ca. 1,4 milliarder kroner, der er tilbage i Forebyggelsesfonden. Udspillet indeholder i alt ti initiativer.

Vigtige datoer
Høringsfristen er den 26. oktober 2012. Lovforslaget ventes at blive fremsat i Folketinget i løbet af november og træde i kraft per 1. januar 2013.

Læs lovforslaget på Høringsportalen

Læs mere om regeringens udspil