Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

På finansloven for 2012 blev der afsat en pulje på 25 millioner kroner til at hjælpe ledige, der har svært ved at læse og skrive. Regeringen er sammen med Enhedslisten blevet enige om i alt syv konkrete initiativer, der skal udmønte puljen.

23. oktober 2012
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat en bevilling på 25 millioner kroner til en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage.

Regeringen er sammen med Enhedslisten blevet enige om i alt syv konkrete initiativer, der skal udmønte puljen.

De syv initiativer
Let adgang til selvtest på nettet
Alle borgere skal på en let og enkel måde have mulighed for at teste sig selv ved hjælp af en internetbaseret test, som også skal stilles frit til rådighed i a-kasser og på jobcentre.

Gratis adgang for alle borgere til it-hjælpeværktøjer
Personer med læse- skriveproblemer eller ordblindhed skal gratis kunne downloade en række praktiske it-værktøjer, som kan støtte med ”tekst til tale”, ”tale til tekst” og ”hjælp til skrivning/stavning”.

Modernisering af hjemmeside målrettet ordblinde og læse og skrivesvage
Den nuværende hjemmeside www.hto.nu skal videreudvikles og moderniseres, så den blandt andet tilbyder læse- og skrivesvage tidssvarende instruktion i de mest anvendte it-hjælpeværktøjer.

Undervisning af medarbejdere i a-kasser og jobcentre i bedre hjælp til ordblinde/læse-skrivesvage
Medarbejdere i a-kasser og jobcentre undervises, så de bliver fagligt klædt bedre på til at kunne rådgive borgerne om muligheder på læse- og skriveområdet, herunder undervisningstilbud og it-støtteværktøjer.

Opsøgende indsats over for virksomhederne
Virksomhederne skal opsøges, så de bliver mere opmærksomme på, hvordan de kan støtte ansatte med læse- og skrive-problemer, fx med læse- skriveundervisning i kombination med it-undervisning.

Afprøvning af it-værktøjer for unge ordblinde og læse- og skrivesvage i forbindelse med brobygningsprojekter
For at undgå at mange unge med svage læse- og skrivekundskaber mister fodfæstet på vej til uddannelse, skal værdien af de forskellige it-værktøjer konkret afprøves på unge ledige som led i studieforberedende forløb som brobygningsprojektet.

Oplysning til borgerne
En oplysningskampagne rettet mod alle borgere skal udbrede viden og nedbryde tabu om læse- og skrive-vanskeligheder.