Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Forebyggelsesfonden bliver målrettet, så der sker en bedre forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget netop har vedtaget. Lovforslaget udmønter et udspil, som regeringen lagde frem i august 2012.

20. december 2012
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Regeringen kom i august 2012 med udspillet ”Et godt og langt arbejdsliv for alle”, der skal målrette Forebyggelsesfonden og ca. 1 milliard kroner ud af de ca. 1,4 milliarder kroner, der er tilbage i Forebyggelsesfonden.  Udspillet følger op på Finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen og Enhedslisten blev enige om, at Forebyggelsesfonden skal målrettes.

Folketinget har netop vedtaget lovforslaget, der udmønter aftalen. Lovforslaget indebærer blandt andet, at fondens formål bliver ændret, så fonden fremover kan yde støtte til følgende formål:

  • Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsulykker og erhvervssygdomme.
  • Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom.
  • Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Forebyggelsesfonden skifter navn
I udspillet indgik det også, at Forebyggelsesfonden som et led i målretningen skifter navn til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside
Læs regeringsudspillet ”Et godt og langt arbejdsliv for alle”