Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Sidste år oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 26,9 procent færre sager, hvor nævnet skulle tage stilling til en afgørelse fra Arbejdstilsynet.

05. september 2013
Foto: colourbox.com Foto: colourbox.com

Arbejdsmiljøklagenævnet oprettede 350 nye sager i 2012. Det er et fald i forhold til både 2011 og 2010. Det fremgår af klagenævnets årsberetning for 2012.

Arbejdsmiljøklagenævnet har siden 1. januar 1999 fungeret som klageinstans på arbejdsmiljøområdet. Når Arbejdstilsynet har givet en reaktion, som en klager er uenig i, klager denne i første omgang til Arbejdstilsynet. Fastholder Arbejdstilsynet sin reaktion, bliver Arbejdsmiljøklagenævnet inddraget.

Samlet blev der i 2012 truffet afgørelse i 425 sager, hvoraf de fleste handlede om brug af arbejdsmiljørådgiver (116 sager). Også sager om ergonomi (54 sager) og tekniske hjælpemidler (44 sager) fik mange til at klage.

I 26 procent af de afgjorte sager, ændrede Arbejdsmiljøklagenævnet helt eller delvist Arbejdstilsynets afgørelse.