Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Mange mennesker bliver udsat for vold og trusler, når de passer deres arbejde. Det ønsker regeringen at ændre, og i dag udkommer derfor en ny pjece med ti gode råd til at forebygge vold på arbejdet.

16. januar 2014
Foto: Arbejdstilsynet Foto: Arbejdstilsynet

Vold og trusler på danske arbejdspladser er et stort problem. Særligt i den offentlige sektor hvor SOSU-assistenter, specialpædagoger og fængselsbetjente ofte bliver udsat for overgreb, der psykisk sætter dybe spor.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen ser med stor alvor på problemet og vil forebygge volden. Derfor har hun bedt arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet om i fællesskab at udarbejde nogle gode råd til, hvordan man undgår vold på arbejdet. Resultatet er en ny pjece med ti gode råd til at forebygge vold, som alle arbejdspladser fremover kan få glæde af.

De ti gode råd bygger på seneste forskning og praktiske erfaringer fra arbejdspladser, hvor der til daglig bliver arbejdet med at forebygge vold.  Rådene handler blandt andet om at identificere og registrere volden, og hvordan man kan bruge sin faglighed til at forebygge volden.

Pjecen bliver i dag præsenteret på en konference om vold på arbejdet, som skal sætte fokus på problemet. Herefter vil pjecen blive sendt ud til frontmedarbejdere, arbejdspladser og ansvarlige chefer indenfor brancher, der i særlig grad er berørt af volden.