Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et nyt sikkerhedskort skal modvirke social dumping og forbedre sikkerheden på landets byggepladser. Det er resultatet af en ny aftale, som regeringen netop har indgået med SF og Enhedslisten.

11. juni 2014
Foto: colourbox.com Foto: colourbox.com

Den netop indgåede aftale om sikkerhedskort i byggeriet indebærer, at der fremover vil være krav om, at ansatte i byggeriet skal bære et sikkerhedskort med oplysninger om blandt andet navn, arbejdsgiver og obligatorisk arbejdsskadeforsikring. Målet er at bekæmpe social dumping og at sætte mere fokus på arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen, hvor der er størst risiko for alvorlige arbejdsulykker.

Med det nye sikkerhedskort vil det samtidig blive klart for medarbejderne i byggeriet, hvordan de står stillet, hvis den enkelte kommer til skade på sin arbejdsplads.

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med en model for den konkrete udformning af sikkerhedskortet. Arbejdsgruppen skal komme med sine anbefalinger, så kortet bliver implementeret inden sommeren 2015.