Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Foreninger, der er baseret på frivilligt arbejde, skal undtages fra kravet om, at arbejdspladser skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring.

14. august 2014
Foto: Scanpix // Jens Nørgaard Larsen Foto: Scanpix // Jens Nørgaard Larsen

Undtagelse af frivilligt arbejde fra dele af arbejdsmiljølovgivningen, arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og Arbejdstilsynets adgang til eksterne registerdata er blandt ændringerne i et lovforslag, der er sendt i høring.

Med lovforslaget undtages frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, fra kravene i arbejdsmiljøloven om arbejdspladsvurdering (APV) og organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO).

Lovforslaget har også til formål at forebygge arbejdsrelateret vold og trusler, der finder sted uden for arbejdstiden. Det sker som en reaktion på, at flere ansatte de seneste år har været udsat for det. Arbejdsgiverne pålægges derfor pligt til at forebygge vold og trusler, der finder sted uden for arbejdstiden. Som reglerne er i dag, har arbejdsgiverne alene pligt til at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen.

Målrettede indsatser mod dårligt arbejdsmiljø og social dumping
Lovforslaget betyder også, at Arbejdstilsynet får adgang til data fra eksterne registre, som skal bruges til at målrette tilsynsindsatsen yderligere over for virksomheder med forhøjet risiko for dårligt arbejdsmiljø. Herudover skal adgangen til den eksterne data også bruges til at målrette indsatsen mod social dumping, fx ved at sammenholde registreringer i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og CVR-registret.

Herudover indeholder lovforslaget forslag om, at:

  • Arbejdstilsynet kan fastsætte en frist for efterkommelse af undersøgelsespåbud.
  • Arbejdsgiveres underretningspligt ved fuldtidsbeskæftigelse af unge under 18 år ophæves.
  • Bemyndigelse til, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om digital offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for virksomheder ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Høringsfristen er 3. september 2014. Herefter ventes lovforslaget at blive fremsat i Folketinget i starten af det nye folketingsår og træde i kraft 1. januar 2015.