Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen offentliggør i dag et udspil med ti initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark.

08. oktober 2014
Foto: Scanpix // Jens Nørgaard Larsen Foto: Scanpix // Jens Nørgaard Larsen

Unødigt bureaukrati må ikke være stopklods for frivilligt arbejde i Danmark. Med ti initiativer vil regeringen hjælpe frivillige ud over barrierer, der i dag gør den frivillige indsats besværlig.

For regeringen har det været centralt at:

 • Give bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst
 • Sløjfe kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige 
 • Gøre det muligt at uddele overskudmad til velgørende formål

Fire af initiativerne er på beskæftigelsesområdet: 

 • Ændring af 4-timersreglen
  Frivillige på dagpenge eller efterløn skal kunne lave frivilligt arbejde i 15 timer om ugen i stedet for de nuværende fire timer, uden at der sker modregninger i ydelsen. Forslaget skal først udmøntes via lovgivning, inden det træder i kraft. Det ventes at ske i foråret 2015.  
 • Afskaffelse af APV-krav
  Nonprofit foreninger og organisationer ikke skal bruge deres ressourcer på at udarbejde en arbejdspladsmiljøvurdering, hvis de frivillige kun arbejder der i få timer om ugen. Forslaget skal først udmøntes via lovgivning, inden det træder i kraft. Det ventes at ske pr. 1. januar 2015.
 • Afvigelse fra rimelighedskravet
  Udsatte ledige skal have bedre adgang til løntilskud eller virksomhedspraktik i frivillige organisationer. Men det skal ske på en måde, så de ikke bliver udnyttet som gratis arbejdskraft. 
 • Større klarhed om arbejdsskadeforsikring for frivillige
  Bedre information til alle frivillige organisationer om, hvornår og hvordan de frivillige er dækket i tilfælde af, at de får en skade i forbindelse med arbejdet.

De resterende seks initiativer er på det sociale område. Det drejer sig om:

 • Fjernelse af krav om uddannelse i fødevarehygiejne
 • Uddeling af overskudmad til velgørende formål
 • Lettere at indhente børneattester
 • Lettere at indberette gevinstafgift
 • Lettere at ansøge om støtte til frivillige sociale indsatser
 • Bedre samarbejde mellem den frivillige verden og kommuner