Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Det bliver nu dobbelt så dyrt for virksomheder, der mere end én gang lader være med at anmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

19. februar 2015
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Folketinget har i dag, 19. februar 2015, vedtaget et lovforslag, der fordobler bøden for virksomheder, anden gang de overtræder anmelderpligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Fremover får en virksomhed en bøde på 20.000 kroner, når virksomheden anden gang bliver taget i ikke at være registreret i RUT. Arbejdstilsynet får samtidig mulighed for at udstede administrative bødeforelæg i disse tilfælde.

Det vedtagne lovforslag udmønter aftalen mellem regeringen, Enhedslisten og SF om styrket indsats mod social dumping, der blev indgået i forbindelse med finansloven for 2015.

Udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark, og som udstationerer medarbejdere i den forbindelse, har siden 1. maj 2008 haft pligt til at anmelde en række oplysninger til RUT.

Lovforslaget træder i kraft 1. marts 2015.