Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen har indgået en aftale med Polen om bedre myndighedssamarbejde for at modvirke social dumping.

13. april 2015
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Myndighederne i Danmark og Polen skal fremover arbejde tættere sammen for at forhindre social dumping i forbindelse med udstationering. Det er resultatet af en ny samarbejdsaftale, som beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har indgået med sin polske ministerkollega den 8. april 2015.

Aftalen bidrager til at sikre, at polske virksomheder skal være etableret i hjemlandet, hvis de skal have udstationerede medarbejdere i Danmark. Derudover styrkes landenes udveksling af informationer og samarbejde om håndhævelsesdirektivet.

Med aftalen er der nedsat en fælles styregruppe med embedsmænd fra begge lande, der skal varetage den praktiske udmøntning af aftalens indhold. Aftalen skal evalueres ved udgangen af 2015.

Læs aftalen