Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har fremsat lovforslaget, som ændrer organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

19. november 2015
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Der skal sikres en effektivisering af sekretariatsfunktionen og bestyrelsen i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Derfor har Jørn Neergaard Larsen fremsat et lovforslag i Folketinget, som skal ændre organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Med lovforslaget overgår fonden fra at være et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning til at blive en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålene med anvendelsen af fondens midler forbliver uændrede, og den vil stadig blive betegnet som en fond.

Folketinget 1. behandler lovforslaget fredag den 20. november 2015.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside