Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har i dag fremsat to lovforslag, der skal sikre, at EU’s Håndhævelsesdirektiv implementeres i Danmark

26. april 2016
colourbox.dk colourbox.dk

Håndhævelsesdirektivet, som har til formål at forbedre håndhævelsen af udstationeringsreglerne i EU, skal implementeres i Danmark. Derfor har beskæftigelsesministeren i dag, den 26. april 2016, fremsat to lovforslag.

Med L 178 ændres udstationeringsloven, så Arbejdstilsynet har mulighed for at finde frem til de såkaldte ”postkassevirksomheder”, der udstationerer medarbejdere til Danmark uden, at de har aktiviteter i hjemlandet, og dermed misbruger udstationeringsreglerne. Herved bliver det tydeligt i RUT-registret, om en udenlandsk tjenesteyder reelt er omfattet af udstationeringsreglerne eller ej.

Samtidig foreslås det med L 177, at der oprettes en fond, der skal sikre de udstationerede lønmodtagere i Danmark løn, hvis deres arbejdsgiver ikke betaler den løn, de skal, efter overenskomsten.

Lovforslagene 1. behandles den 4. maj 2016.

Læs L 177 på Folketingets hjemmeside

Læs L 178 på Folketingets hjemmeside

Læs mere om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede