Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Regeringen har nu nedsat ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, der udspringer af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

13. september 2016
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Det bliver Jørgen Søndergaard, der skal være formand for ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse. Han skal lede arbejdet, i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter, frem mod maj 2017.
Arbejdet skal munde ud i løsningsmodeller for et mere fleksibelt, målrettet og bæredygtigt VEU-system.

Gruppen består af i alt seks udvalgte eksperter, der hver især bidrager med relevante perspektiver på voksen- og efteruddannelse.

Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen siger:

”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst og velstand i Danmark. Derfor er det afgørende, at vores voksen- og efteruddannelsessystem understøtter, at vi har en veluddannet arbejdsstyrke i Danmark, der matcher virksomhedernes behov. Jeg ser frem til at modtage ekspertgruppens bud på et fremtidigt VEU-system og drøfte det med arbejdsmarkedets parter, når vi fortsætter trepartsdrøftelserne efter overenskomstforhandlingerne på det private område.”

Ekspertgruppen består af:

  • Jørgen Søndergaard, fhv. direktør for SFI (formand)
  • Nicolaj Kristensen, professor ved KORA
  • Hanne Shapiro, innovationschef ved Teknologisk Institut
  • Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet, formand for VEU-rådet
  • Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Stina Vrang Elias, direktør ved DEA

Læs mere og find kommissoriet på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside