Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremsat et lovforslag, hvormed der blandt andet indføres betaling for Arbejdstilsynets tilsyn ved råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland.

28. februar 2017
Nuuk, Grønland. Foto: Jacob Kaagaard Nuuk, Grønland. Foto: Jacob Kaagaard

Regeringen vil med et nyt lovforslag indføre betaling for Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljø ved råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland. Det sker for at sikre udgiftsneutralitet for den danske stat, da der forventes at komme en stigning i antallet af projekter, hvor vandkraft og råstoffer udnyttes.

Lovforslaget har samtidig til formål at sikre, at Arbejdstilsynet i Grønland har adgang til oplysninger om arbejdsskader i Grønland, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget Arbejdsskadestyrelsens opgaver.

Herudover indeholder lovforslaget disse ændringer:

  • Hjemmel til at ansatte kan forlade arbejdet i tilfælde af fare, i overensstemmelse med ILO’s minekonvention om sikkerhed og sundhed i miner.
  • En tydeliggørelse af beskæftigelsesministerens adgang til at fastsætte regler om anvendelse af stoffer og materialer.
  • En ændring hvorefter der kan træffes regler om, at Arbejdstilsynet skal godkende anvendelse af farlige kemiske stoffer og materialer.

Lovforslaget 1. behandles tirsdag den 21. marts 2017

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside