Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Skal børn under 18 års indtægter medregnes, når boligstøtten beregnes? Det er emnet for et § 20-spørgsmål, som beskæftigelsesministeren skal besvare.

15. marts 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skal onsdag i Folketinget og svare på, om regeringen vil ændre lovgivningen på boligstøtteområdet, så børn under 18 års indtægter ikke medregnes i opgørelsen af husstandsindkomsten, når der skal beregnes boligstøtte.

Som reglerne er i dag tæller indkomsten for hjemmeboende børn med i beregningsgrundlaget for boligstøtte, hvis deres indkomst er over ca. 20.000 kr. om året. Det har været gældende, siden den første boligsikringslov trådte i kraft i 1967.

Mattias Tesfaye (S) har stillet § 20-spørgsmålet, der besvares mundtlig af beskæftigelsesministeren.

Se S 856 på Folketingets hjemmeside