Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Mange udsatte kontanthjælpsmodtagere har i lang tid ikke fået et aktivt beskæftigelsestilbud, selv om det kan være det, der hjælper dem tættere på arbejdsmarkedet. Det viser nye tal.

03. april 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

37 procent af de knap 28.000 borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i mindst fem år, har hverken modtaget løntilskud, virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering det seneste år. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det fremgår også, at næsten hver fjerde langvarige kontanthjælpsmodtager ikke har modtaget tilbud de seneste to år, og at 14 procent ikke har været i tilbud de sidste tre år.

”Tallene her viser med al tydelighed, at alt for mange kontanthjælpsmodtagere går rundt for længe uden at få en indsats, der kan hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet. Det er på ingen måde godt nok. Vi ved, at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at komme tilbage i job. Derfor er det afgørende, at borgerne får den rigtige hjælp hurtigt. Som et led i satspuljeaftalen for 2017 har vi afsat en kvart milliard kroner til at afklare det videre forløb for de mennesker, der hænger fast i kontanthjælpssystemet,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Med satspuljeinitiativet ”Flere skal med” er der afsat 262,5 mio. kr. for perioden 2017-2019 til at afklare, om borgerne får den rigtige indsats og i det hele taget er på den rigtige ydelse. Målgruppen er de knap 28.000 aktivitetsparate borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i mindst fem år.

Tabel 1. Langvarige aktivitetsparate personer i kontanthjælpssystemet uden deltagelse i aktivt tilbud, uge 52 2016

Antal Andel
Har ikke deltaget i aktivt tilbud det seneste år 10.128 37%
Har ikke deltaget i aktivt tilbud de seneste to år 6.251 23%
Har ikke deltaget i aktivt tilbud de seneste tre år 3.769 14%
Anm.: Opgørelsen er fortaget for aktivitetsparate uddannelseshjælps-, kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som har været mindst 5 år sammenhængende i kontanthjælpssystemet efter integrationsprogrammet og deres 18. år opgjort i uge 52 2016 i DREAM. Personerne kan have haft en mentor som eneste indsats i perioden.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet