Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Med satspuljen for 2017 er der afsat 5 mio. kr. i både 2017 og 2018 til at videreføre voldsforebyggelsespakker til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler.

06. april 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Med satspuljen for 2017 blev der afsat to gange 5 mio. kr. til at videreføre voldsforebyggelsespakker, der retter sig mod ansatte på arbejdspladser indenfor hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler.

Pakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og skal forebygge episoder med vold og trusler.

Det er muligt at søge voldsforebyggelsespakkerne fra den 18. april.

Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside