Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Ret til seniorførtidspension for nedslidte, til tidlig tilbagetrækning, til permanent førtidspension og til 14 ugers sorgorlov for begge forældre er på dagsordenen, når Folketinget torsdag 1. behandler fire beslutningsforslag på beskæftigelsesområdet.

11. maj 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Det bliver en begivenhedsrig dag på beskæftigelsesområdet, når fire beslutningsforslag 1. behandles i Folketinget torsdag den 11. maj 2017.

I beslutningsforslag B 113 forslår en række folketingsmedlemmer fra Enhedslisten at indføre en ret til tidlig tilbagetrækning, som er betinget af antal år på arbejdsmarkedet.

Det andet beslutningsforslag B 120 er stillet af to folketingsmedlemmer fra Socialistisk Folkeparti. Det handler om, at der indføres en ret til seniorførtidspension, hvis man er under fem år fra folkepensionsalderen og ikke kan arbejde mindst 7,5 timer i ugen.

Det er også folketingsmedlemmer fra Socialistisk Folkeparti, der står bag beslutningsforslag B 108. Her ønskes en ændring af reglerne for sorgorlov, så både fædre og mødre får ret til 14 ugers orlov ved spædbarnsdød.

Endelig er der beslutningsforslag 114, hvor folketingsmedlemmer fra Alternativet og Enhedslisten vil sikre, at førtidspension bliver en permanent rettighed, der ikke senere kan frakendes af kommunen. 

Læs B 113
Læs B 120
Læs B 108
Læs B 114