Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

I dag sendes tre lovforslag i høring på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig blandt andet om ændringer i offshoresikkerhedsloven og reglerne om arbejdsmiljøcertifikat.

15. juni 2017
Foto: Beskæftigelsesministeriet Foto: Beskæftigelsesministeriet

Tre lovforslag på arbejdsmiljøområdet sendes i dag i høring.

Det første lovforslag handler blandt andet om reguleringen af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg. Forslaget skal flytte reguleringen fra Erhvervsstyrelsen til Arbejdstilsynet. Høringsfristen er tirsdag den 1. august 2017.

Med det andet lovforslag om indretning mv. af visse produkter, konsekvensrettes den nuværende lov til to nye EU-forordninger. Det drejer sig blandt andet om forordninger om personlige værnemidler, som fx sikkerhedssko, hjelm og beskyttelseshandsker. Høringsfristen er mandag den 14. august 2017

Det tredje lovforslag er en ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat. Lovforslag er en udmøntning af en politisk aftale fra november 2016 mellem regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om en styrket arbejdsmiljøcertificering. Høringsfristen er mandag den 14. august 2017 

Læs mere om lovforslaget om ændringer i offshoresikkerhedsloven og kontinentalsoklen

Læs mere om lovforslaget om indretningen m.v. af visse produkter her

Læs mere om lovforslaget om arbejdsmiljøcertifikatet her