Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Et nyt inspirationskatalog skal hjælpe kommunerne i arbejdet med at tilrettelægge velfungerende forløb med nytteindsats.

24. august 2017
Illustration: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Illustration: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Landets kommuner kan nu hente inspiration og idéer til at tilrettelægge nytteindsatsforløb, der fungerer godt. Det sker i et nyt inspirationskatalog med en række eksempler på velfungerende nytteindsatsforløb.

I kataloget er der opstillet fire fokuspunkter god praksis for brug af nytteindsats:

  • Udarbejd en strategi for nytteindsatsen
  • Skab overblik over målgrupperne for nytteindsats
  • Find egnede opgaver
  • Fasthold fokus på job og uddannelse
Nytteindsatsen er et redskab i beskæftigelsesindsatsen, og udgangspunktet er, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Indsatsen kan blandt andet gives til uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp, indtil de påbegynder deres uddannelse, eller jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke er kommet i job inden for de første tre måneder.

Læs inspirationskataloget på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering