Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Den midlertidige ordning, der giver borgere med en livstruende, alvorlig sygdom, ret til sygedagpenge, selvom deres sygedagpengeret er udløbet, bliver permanentgjort. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring.

11. september 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil med et lovforslag permanentgøre den midlertidige ordning på sygedagpengeområdet, som forligspartierne (V, DF, LA, K, S og SF) bag sygedagpengereformen blev enige om i marts 2015 som opfølgning på sygedagpengereformen. 

Den midlertidige ordning sikrer at: 

  • En person, som har en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet, får ret til sygedagpenge, uanset om personen på første fraværsdag har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder.
  • En person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet, får ret til sygedagpenge.

Den midlertidige ordning udløber den. 31. december 2017, men vil med lovforslaget blive gjort permanent.

Høringsfristen er den 9. oktober 2017

Find lovforslaget på Høringsportalen