Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Samtlige af landets kommuner får nu nye værktøjer og ny inspiration til at få nogle af de mest udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

06. oktober 2017
Foto: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Foto: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Helt konkret er det resultaterne af et stort forskningsprojekt kaldet BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen deler med kommunerne. 

Resultaterne viser blandt andet, at nogle af de vigtigste faktorer for at få udsatte ledige i job er at give dem mere selvtillid og gøre dem mere bevidste om deres livssituation. Samtidig står det klart, at mange sagsbehandlerskift forringer sandsynligheden for, at de udsatte ledige kommer i job, hvorimod positive forventninger fra sagsbehandleren har den modsatte effekt.

Nu giver ministeren kommunerne specifikke værktøjer, som de netop kan bruge for at få et klarere billede af blandt andet de lediges tro på egne evner.

”Det er helt afgørende for regeringen, at vi sætter mennesket før systemet, og at vi aldrig opgiver udsatte borgere. Nu har vi nogle forskningsresultater, som overordnet viser, at det hjælper at sætte mennesker i centrum, så det ikke bliver den ledige, der tilpasser sig systemet, men omvendt. På den baggrund har vi udviklet nogle værktøjer, som jeg håber, at kommunerne vil bruge. Jeg har stort politisk fokus på området, og forventer, at kommunerne også løfter deres del af opgaven,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen er samtidig ved at se på, hvordan lovgivningen på området kan blive mere enkel og gennemskuelig for både borgere og kommuner. Udspillet forventes i løbet af efteråret.

”Det er helt centralt, at vi får fjernet det bureaukrati, som skaber bøvl for både kommuner og borgere. Men det kræver altså, at kommunerne påtager sig ansvar for at give borgerne - også de svageste - den hjælp og indsats, de har krav på,” siger Troels Lund Poulsen.

Udover selvtillid viser forskningen også, at faktorer som netværk og oplevelse af eget helbred er vigtige for at få de udsatte tilbage på arbejdsmarkedet.   

Det er Væksthusets forskningscenter, der har lavet projektet.    

Find værktøjerne i pjecen "Progression i praksis"