Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremsat tre lovforslag på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig blandt andet om ændringer i offshoresikkerhedsloven og reglerne om arbejdsmiljøcertifikater.

06. oktober 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i denne uge fremsat tre lovforslag på arbejdsmiljøområdet.

Det første lovforslag handler om ændring af offshoresikkerhedsloven. Lovforslaget har til formål at overføre ansvaret for regulering af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra Energistyrelsen til Arbejdstilsynet i forlængelse af ressortoverflytningen pr. 1. januar 2015.

Det andet lovforslag indebærer en ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater. Formålet er at skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til arbejdsmiljøcertifikater. Lovforslaget er en udmøntning af en politisk aftale fra november 2016 mellem regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om en styrket arbejdsmiljøcertificering.

Med det tredje lovforslag om indretning mv. af visse produkter konsekvensrettes den nuværende lov på baggrund af vedtagelsen af to nye EU-forordninger om personlige værnemidler (sikkerhedssko, hjelme og beskyttelseshandsker) og tovbaner (skilifte og svævebaner) til personbefordring.

Læs mere om L 20 på Folketingets hjemmeside

Læs mere om L 21 på Folketingets hjemmeside

Læs mere om L 22 på Folketingets hjemmeside