Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Lovforslaget, der lemper reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge- og efterlønsområdet, er fremsat i Folketinget. Det bliver 1. behandlet den 23. november.

08. november 2017
Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i dag fremsat lovforslag, L 77, der lemper og forenkler reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde.

Med lovforslaget ændres blandt andet reglerne for frivilligt arbejde på dagpenge- og efterlønsområdet, så der gives plads til flere timers frivilligt, ulønnet arbejde, inden man bliver modregnet i sin ydelse.

For dagpengemodtagere hæves grænsen fra 4 til 10 timer om ugen, for efterlønsmodtagere hæves den fra 4 til 15 timer om ugen, mens modtagere af fleksydelse og ledighedsydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden begrænsning.

Lovforslaget bliver 1. behandlet den 23. november 2017.

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside